TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

Co klient powinien wiedzieć zanim rozpocznie współpracę z wybranym biurem rachunkowym?
Kilka podstawowych informacji umożliwi Państwu uniknięcie strat finansowych i odpowiedzialności karnej za nierzetelną obsługę biura rachunkowego.

Warto zapytać swojego doradcę:

• Czy posiada wpis na listę doradców podatkowych lub certyfikat Ministerstwa Finansów?

• Czy jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych? To dla Państwa gwarant prawidłowości świadczonych usług.

• Czy ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w razie popełnionego błędu? Czynności doradztwa podatkowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

• Czy funkcjonuje na zasadach określonych w ustawie o doradztwie podatkowym? Dla Państwa oznacza to legalność postępowania.

Jeśli zapytają Państwo nas, odpowiemy na wszystkie pytania twierdząco. Posiadamy uprawnienia, które są do zweryfikowania w bardzo prosty sposób. Listy doradców podatkowych oraz osób posiadających uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są jawne i można je znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Jakie inne korzyści czerpie klient z w/w uprawnień?

• Dyskrecja i zaufanie. Doradcę obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej.
• Nieoceniona pomoc w radzeniu sobie ze skomplikowanymi i wciąż zmieniającymi się przepisami podatkowymi