OFERTA

Zachęcamy do analizy Państwa potrzeb, którym postaramy się sprostać na miarę naszych możliwości i umiejętności:


Doradztwo podatkowe:


Potrzebujesz porady i opinii?

Nie potrafisz prowadzić ksiąg podatkowych i rachunkowych?

Chciałbyś wiedzieć, w jaki sposób rozliczyć VAT?

Szukasz kogoś, kto zajmie się ewidencją Twoich przychodów?

Sporządzić Ci zeznanie bądź deklarację podatkową PIT, VAT, ZUS i in.?

Chcesz uzyskać zwrot podatku VAT?

Niezbędne jest reprezentowanie Twojej firmy przed organami podatkowymi?

Poszukujesz wsparcia w kontroli podatkowej przedsiębiorstwa?

Nie wiesz jak rozliczyć nabycia i dostawy wewnątrzunijne, lub poradzić sobie z eksportem i importem?

Pomóc Ci w rozliczeniu dochodów uzyskanych za granicą?


Kadry i płace:


Potrzebny Ci ktoś, kto zajmie się Twoimi listami płac?

Nie wiesz jak wyliczać średnie, ekwiwalenty, odprawy

Sporządzić zeznania podatkowe Twoich pracowników?


Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:


Nie wiesz, jak naliczać składki ZUS?

Potrzebne Ci są deklaracje rozliczeniowe i raporty miesięczne?

Musisz zgłosić lub wyrejestrować W ZUS działalność gospodarczą lub Twoich pracowników?

Wymagasz badania prawidłowości rozliczeń z ZUS?

Potrzebujesz wsparcia w kontroli ZUS przedsiębiorstwa?

Sporządzić za Ciebie korektę deklaracji/ raportu?